ปณิธานของปราชญา​

เรามุ่งมั่นสานต่อภูมิปัญญาล้ำค่าด้านการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน เพื่อส่งต่อคนรุ่นหลัง

ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน​

เชี่ยวชาญครบวงจร ทั้งด้านสมุนไพรจีนและไทย

สถานพยาบาล กุยลิ้มฮึ้ง เชี่ยวชาญครบวงจร ทั้งด้านสมุนไพรจีนและไทย

“สถานพยาบาล กุยลิ้มฮึ้ง”

มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

มายาวนานกว่า 100 ปี โดยแพทย์แผนจีนผู้มีความเชี่ยวชาญ

มีคุณธรรม และมีใบประกอบโรคศิลปะ เน้นการรักษาที่ต้นเหตุ 

โดยใช้สมุนไพรจีน และตำรับสมุนไพรจีน  ไร้สารเคมี 

เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง​

“เชี่ยวชาญการคัดสรร”

บริษัท “รอยัลสไปซ์” จำกัด บริษัทนำเข้า-ส่งออก

รับซื้อ และจัดจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร 

เครื่องเทศ ทุกชนิด กลุ่มเป้าหมายคือ

บุคคลทั่วไป ตัวแทนจำหน่าย โรงงานผู้ผลิต

สมุนไพรต่างๆ ร้านขายยาสมุนไพร ร้านหรือ

ซูเปอร์สโตร์ บริษัทแพคบรรจุเพื่อจำหน่าย

เป็นต้น

บริษัท “รอยัลสไปซ์” จำกัด บริษัทนำเข้า-ส่งออก  รับซื้อ และจัดจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร   เครื่องเทศ ทุกชนิด

“เชี่ยวชาญการสกัดสูตรยา”

         ผลิตภัณฑ์ “ปราชญา” ตำรับสมุนไพรกลุ่มเป้าหมาย

คือบุคคลที่รักในการดูแลสุขภาพ ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

100 เปอร์เซ็นต์ ในรูปแบบตำรับสมุนไพรสำเร็จรูปที่มาใน

รูปแบบแคปซูล สะดวก พกพาง่าย ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

“ปราชญาพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเข้าร่วมวิจัยกับกลุ่ม SiSP”

“ปราชญาพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเข้าร่วมวิจัยกับกลุ่ม SiSP”

ทีมแพทย์จบจาก มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด,  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมวิจัยกับกลุ่มโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบ โรงพยาบาลศิริราช (SiSP)

โครงการ 2 ปี เทคโนโลยี Biosensor for Connectivity Map to discoverydrug activities เพื่อนำตัวยามาวิจัยกับยีนส์ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งมีมากกว่า 20,000 ยีนส์โดยระบบ G – Next– Section เพื่อให้ทราบว่ายาแต่ละตำรับต้องใช้ความเข้มข้นระดับใดยาจึงสัมฤทธิ์ผล

และปลอดภัย รักษาได้ผลจริงเริ่มต้นในปี 2561​

“กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน”

      พัฒนาจากการรักษาคนไทยอย่างได้ผลกว่า 100 ปี

ตำรับได้ถูกคิดค้นจากแพทย์แผนจีนผู้ชำนาญระดับตำนาน 

ต่อยอดวิธีสกัดหาสารสำคัญสูงสุดจากองค์กร สวทช. 

จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิผลอันยอดเยี่ยมในการดู

และรักษาสุขภาพคนไทย ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100 % 

เข้มข้น 10 เท่า คัดสรรจากสมุนไพรที่สะอาด ปลอดภัย

จากสารเสตียรอยด์หรือผลข้างเคียงใดๆ ด้วยการผลิต

ที่มีมาตรฐาน

“เชี่ยวชาญการสกัดสูตรยา”

      ผลิตภัณฑ์ "ปราชญา" สมุนไพรยารักษาโรคสำเร็จรูป

กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่สนใจดูแลสุขภาพ

หรือรักษาโรคภัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์

ในรูปแบบยาสำเร็จรูปที่บรรจุแคปซูลได้มาตรฐาน

ความปลอดภัย สะดวกในการรับประทานตอบโจทย์

คนยุคใหม่ที่รักสุขภาพ ไม่ต้องการใช้ยาที่มีสารเคมี

ให้เสี่ยงอันตราย

มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์

แผนจีนมายาวนานกว่า 100 ปี โดยแพทย์แผนจีน

ผู้มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรม และมีใบประกอบ

โรคศิลปะ เน้นการรักษาที่ต้นเหตุ โดยใช้สมุนไพร

จีน และตำรับสมุนไพรจีน  ไร้สารเคมี เพื่อความ

ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง​

บริษัท “รอยัลสไปซ์” จำกัด ผู้นำด้าน นำเข้า - ส่งออก

และจัดจำหน่ายสมุนไพรจีน-ไทย พิถีพิถันในการ

คัดสรรวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก มีวิธีจัดเก็บ

รักษาคุณภาพของวัตถุดิบในโรงเก็บที่ได้มาตรา

ฐาน อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อคงสภาพของ

วัตถุดิบให้สดใหม่อยู่เสมอ คงไว้ซึ่งสรรพคุณ

สมุนไพรอย่างสุงสุด

จากตำนานแพทย์แผนจีนเยาวราชกว่า 100 ปี 

มีการ คิดค้น วิจัย และพัฒนาสูตรตำรับยา

เพื่อสกัดตัวยาที่มีสรรพคุณอันเข้มข้นจาก

สมุนไพรแท้100% ด้วยการผลิต ที่สะอาด

ปลอดภัย ไร้สารสเตียรอยด์ ตามมาตรฐาน

Good Manufacturing practice (GMP)

และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)​

    พัฒนาจากการรักษาคนไทยอย่างได้ผลกว่า

100 ปี ตำรับได้ถูกคิดค้นจากแพทย์แผนจีนผู้

ชำนาญระดับตำนาน ต่อยอดวิธีสกัดหาสาร

สำคัญสูงสุดจากองค์กร สวทช. จึงมั่นใจได้ถึง

ประสิทธิผลอันยอดเยี่ยมในการดูและรักษาสุขภาพ

คนไทย ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% 

เข้มข้น 10 เท่า คัดสรรจากสมุนไพรที่สะอาด 

ปลอดภัย จากสารเสตียรอยด์หรือผลข้างเคียงใดๆ 

ด้วยการผลิต ที่มีมาตรฐาน

      ผลิตภัณฑ์ "ปราชญา" สมุนไพรยารักษาโรค

สำเร็จรูปกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่สนใจดูแล

สุขภาพ หรือ รักษาโรคภัยด้วยสมุนไพร

ธรรมชาติ 100% ในรูปแบบยาสำเร็จรูปที่บรรจุ

แคปซูลได้มาตรฐานความปลอดภัย สะดวกในการ

รับประทานตอบโจทย์ คนยุคใหม่ที่รักสุขภาพ

ไม่ต้องการใช้ยาที่มีสารเคมีให้เสี่ยงอันตราย

เชี่ยวชาญครบวงจร ทั้งด้านสมุนไพรจีนและไทย

ทีมแพทย์จบจาก มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด,  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมวิจัยกับกลุ่มโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบ โรงพยาบาลศิริราช (SiSP)

โครงการ 2 ปี เทคโนโลยี Biosensor for Connectivity Map to discoverydrug activities เพื่อนำตัวยามาวิจัยกับยีนส์ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งมีมากกว่า 20,000 ยีนส์โดย

ระบบ G – Next– Section เพื่อให้ทราบว่า

ยาแต่ละตำรับต้องใช้ความเข้มข้นระดับใดยาจึงสัมฤทธิ์ผล และปลอดภัย รักษาได้ผลจริง

เริ่มต้นในปี 2561​

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน