ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน
1 ใน 10ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่นั้นกำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน

1 ใน 10ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่นั้นกำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้ โรคเบาหวาน มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา และโรคของระบบประสาท เป็นต้น      ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรหันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อการป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายให้ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ โดยวันนี้ ทางปราชญา จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และแนวทางการดูแลรักษาโรคเบาหวานในทรรศนะของแพทย์แผนจีน  

เบาหวานเกิดขึ้นอย่างไร?  
 
 
เบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM) นั้นมีการบันทึกในตำราแพทย์แผนจีนมาอย่างช้านาน โดยถูกเรียกว่า “เซียวเข่อ” เป็นโรคที่เกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนถูกสร้างโดยตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน ซึ่งหากฮอร์โมนอินซูลินเพียงพอ ปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดก็จะอยู่ในภาวะปกติ
   

แต่หากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอกับความต้องการ (หรือไม่อาจสร้างได้เลย) ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เผาผลาญเป็นพลังงานได้ เป็นเหตุให้มีน้ำตาลคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมาก จนกระทั่งต้องถูกนำมากรองที่ไตและขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวานตามชื่อของ “เบาหวาน” นั่นเอง​

อาการบ่งชี้ของเบาหวาน    

ในทรรศนะแพทย์แผนจีน ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานจะมีอาการบ่งชี้ที่โดดเด่น คือ “3 มาก 1 น้อย” โดย 3 มากนั้นหมายถึง ดื่มมาก ทานมาก และปัสสาวะมาก โดยมีสาเหตุมาจากร่างกายที่ต้องการขับน้ำตาลส่วนเกินออกมา จึงทำให้ปัสสาวะบ่อย และส่งผลให้ร่างกายเสียน้ำมาก ทำให้กระหายน้ำบ่อย และเนื่องจากร่างกายนำน้ำตาลมาใช้ไม่ได้จนขาดพลังงาน สมองจึงสั่งการให้ทานมากขึ้นกว่าปกติ      

ส่วน “1 น้อย” นั้นหมายถึง อาการซูบผอม เพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานได้ จึงนำเอาไขมันและกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทน ทำให้ร่างกายซูบผอมลงอย่างรวดเร็ว  

ประเภทของเบาหวาน (ตามลักษณะอาการ)      

แพทย์จีนจะวินิจฉัยอาการเบาหวานของผู้ป่วย โดยอาศัยวิธีการหลัก 4 วิธี คือ การสังเกต การดมและฟัง การซักประวัติ และการคลำชีพจร จากการวินิจฉัยโดย 4 วิธีหลักนี้ทำให้สามารถแบ่งผู้ป่วยตามอาการที่แสดงออกมาได้เป็น3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1 กลุ่มผู้ที่มีอาการกระหายน้ำบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนบน ได้แก่ ปอด ซานเจียว และช่องไฟธาตุส่วนบนมีความแห้งจากความร้อนสะสม 2 กลุ่มผู้ที่มีอาการหิวบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนกลาง ได้แก่ กระเพาะอาหาร ม้าม จงเจียว ช่องไฟธาตุส่วนกลาง มีความร้อนสะสม 3 กลุ่มผู้ที่มีอาการปัสสาวะมากและบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนล่าง ได้แก่ ไต เซี่ยเจียว ช่องไฟธาตุส่วนล่างมีธาตุเย็นพร่อง สาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวาน      สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเบาหวานในทรรศนะแพทย์แผนจีนนั้น เกิดจากการที่ภาวะร่างกายพื้นฐานมีภาวะยินพร่อง โดยมีปัจจัยร่วม ได้แก่
1 การทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารรสหวาน มัน เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้กระเพาะอาหารและม้ามทำงานผิดปกติ เกิดการสะสมความร้อน และสูญเสียสารน้ำ
2 จิตใจที่เสียสมดุล มีความเครียดสูง ความอดกลั้นทางอารมณ์จะทำให้เกิดไฟสะสมในร่างกาย เกิดความร้อนในปอดและกระเพาะอาหาร ทำให้สูญเสียยินและสารน้ำ
3 เพศสัมพันธ์ที่มากเกินควร ทำให้สูญเสียยินและสารจิง จึงทำให้ร่างกายเกิดไฟจากภาวะพร่อง ไตพร่อง ปอดแห้ง และกระเพาะอาหารร้อน ซึ่งเป็นอาการของเบาหวาน  การดูแลรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพรจีน      

การรักษาเบาหวานในทางการแพทย์แผนจีน จะมุ่งเน้นไปในการปรับสมดุลของร่างกายเป็นหลัก เพื่อฟื้นฟูอวัยวะต่าง ๆ ให้กลับมาทำงานเป็นปกติ โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมยิน สร้างสารน้ำ ขจัดแห้ง ขับความร้อน และขับพิษเป็นหลัก โดยมีสมุนไพรจีนเชิงเดี่ยวที่โดดเด่นในการรักษาเบาหวาน ดังเช่น

ถังเช่าสกัด - ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น และจัดการน้ำตาลในร่างกายได้ดีขึ้น  

เจียวกู่หลาน - ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เสริมการทำงานของอวัยวะร่างกายให้ผลิตอินซูลินได้ดี ช่วยบำรุงร่างกาย และป้องกันอาการแทรกซ้อน

ใบหม่อน - สมุนไพรลดน้ำตาลในเลือด เนื่องจากมีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

เห็ดหลินจือแดง - มีสารช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน ช่วยบำรุงตับอ่อน ช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้น และป้องกันสารพิษที่จะเข้ามาทำลายตับ

โกจิเบอร์รี่ - ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด บำรุงสายตาที่มีปัญหาสืบเนื่องจากโรคเบาหวาน และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพรตำรับ “ระบบตับ-เบาหวาน”      

สมุนไพรตำรับ “ระบบตับ-เบาหวาน”

จะมุ่งเน้นบำรุงตับ, ตับอ่อน และถุงน้ำดี ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสรรพคุณในการปรับสมดุลระดับน้ำตาลในกระแสโลหิต ช่วยปรับสมดุลพลังลมปราณและโลหิต ช่วยส่งเสริมการเผาผลาญและนำไปใช้ในส่วนของน้ำตาลส่วนเกินในร่างกาย ช่วยบำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย และช่วยบำรุงกำลัง ให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวย

นอกจากนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นร่วมกับการรักษาด้วย อาทิเช่น เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม งดอาหารจำพวกแป้ง ดื่มน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

ติดต่อเรา

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

67/42 หมู่ 4 ตำบล บางใหญ่
อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน youtube ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน map ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

Design by Genius

©2021 PRACHYA. ALL RIGHTS RESERVED.​