ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน
ไขข้อข้องใจ ความแตกต่างระหว่างตำรับสมุนไพรกับสมุนไพรเชิงเดี่ยว

ไขข้อข้องใจ ความแตกต่างระหว่างตำรับสมุนไพรกับสมุนไพรเชิงเดี่ยว

สมุนไพร เป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยสมุนไพรนั้นเป็นได้ทั้งยาและอาหาร รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพ  อย่างไรก็ตามการเลือกใช้สมุนไพรก็มีข้อที่ควรต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีทั้งกระแสการใช้ตำรับสมุนไพรในการดูแลรักษาบำรุงสุขภาพ และกระแสการใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวในการรักษาโรค ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการเลือกใช้ วันนี้เราจึงจะพาไปไขข้อข้องใจว่าความแตกต่างระหว่างตำรับสมุนไพรกับสมุนไพรเชิงเดี่ยวนั้น เป็นอย่างไร มีข้อควรต้องระมัดระวังอย่างไรบ้าง

ตำรับสมุนไพรคืออะไร      
   

สมุนไพร คือผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น มีทั้ง “ยาจากสมุนไพร” ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาและบรรเทาความเจ็บป่วยหรือการป้องกันโรค และ “ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” ที่นำไปใช้เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เป็นอาหารบำรุงสายตาพร่ามัว เป็นอาหารเสริมบำรุงผิว  หรือเป็นสมุนไพรแก้นอนไม่หลับ          

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อมุ่งประโยชน์ในการรักษา ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถตั้ง “ตำรับสมุนไพร” ซึ่งเป็นการใช้สมุนไพรที่หลากหลายเพื่อปรุงยาที่ถูกต้องเหมาะสมตามตำรับยา สมุนไพรแต่ละตัวจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษา และลดสารพิษในสมุนไพรตัวอื่น เป็นการปรับสมดุลของสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยตำรับสมุนไพรนั้นจะต้องจัดหรือปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะกับบุคคลและอาการของโรคอีกด้วย

สมุนไพรเชิงเดี่ยว คืออะไร          

กระแสการใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยสมุนไพรเชิงเดี่ยวนั้นเป็นการใช้พืชสมุนไพรเพียงตัวเดียว ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการรักษาโรคหรือบำรุงร่างกายด้านต่างๆ มาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่งเช่าสกัด  ขมิ้นชัดสกัด  ฟ้าทะลายโจรสกัด เพื่อใช้ในการรักษาโรคหรือบำรุงร่างกาย ทั้งนี้ สมุนไพรเชิงเดี่ยวนั้น นับเป็นเภสัชวัตถุคือส่วนประกอบที่จะนำไปปรุงหรือผสมเป็นตำรับยาสมุนไพรได้ และสามารถนำมาใช้เป็นยาหรืออาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้เช่นกัน สมุนไพรเชิงเดี่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ  ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเชื้อ ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจช่วยบรรเทาอาการหวัดได้          

ทั้งนี้การใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวและตำรับสมุนไพร ต่างก็มีข้อที่ควรต้องระวัง เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ มักเลือกใช้สมุนไพรจากข้อมูลที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์แบบส่งต่อกัน ทำให้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการรักษาโรค ปริมาณการใช้สมุนไพรที่เหมาะสม มีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย            

ความเข้าใจที่ว่าสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คงจะปลอดภัยและให้ผลข้างเคียงต่ำทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้สมุนไพร ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การรับประทานสมุนไพรในปริมาณที่มากเกินไป หรือการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกกับอาการของโรค อาจจะส่งผลเสียหรือให้โทษแก่ร่างกายได้ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรได้ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะใช้สมุนไพรควรมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้สมุนไพรได้ถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

ติดต่อเรา

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

67/42 หมู่ 4 ตำบล บางใหญ่
อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน youtube ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน map ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

Design by Genius

©2021 PRACHYA. ALL RIGHTS RESERVED.​