1 ใน 10ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่นั้นกำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน​

     ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้ โรคเบาหวาน มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา และโรคของระบบประสาท เป็นต้น

 

     ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรหันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อการป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายให้ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ โดยวันนี้ ทางปราชญา จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และแนวทางการดูแลรักษาโรคเบาหวานในทรรศนะของแพทย์แผนจีน

 

 เบาหวานเกิดขึ้นอย่างไร?

 

     เบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM) นั้นมีการบันทึกในตำราแพทย์แผนจีนมาอย่างช้านาน โดยถูกเรียกว่า “เซียวเข่อ” เป็นโรคที่เกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนถูกสร้างโดยตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อนำไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน ซึ่งหากฮอร์โมนอินซูลินเพียงพอ ปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดก็จะอยู่ในภาวะปกติ


     แต่หากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอกับความต้องการ (หรือไม่อาจสร้างได้เลย) ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เผาผลาญเป็นพลังงานได้ เป็นเหตุให้มีน้ำตาลคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมาก จนกระทั่งต้องถูกนำมากรองที่ไตและขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวานตามชื่อของ “เบาหวาน” นั่นเอง

 อาการบ่งชี้ของเบาหวาน

 

     ในทรรศนะแพทย์แผนจีน ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานจะมีอาการบ่งชี้ที่โดดเด่น คือ “3 มาก 1 น้อย” โดย 3 มากนั้นหมายถึง ดื่มมาก ทานมาก และปัสสาวะมาก โดยมีสาเหตุมาจากร่างกายที่ต้องการขับน้ำตาลส่วนเกินออกมา จึงทำให้ปัสสาวะบ่อย และส่งผลให้ร่างกายเสียน้ำมาก ทำให้กระหายน้ำบ่อย และเนื่องจากร่างกายนำน้ำตาลมาใช้ไม่ได้จนขาดพลังงาน สมองจึงสั่งการให้ทานมากขึ้นกว่าปกติ

 

     ส่วน “1 น้อย” นั้นหมายถึง อาการซูบผอม เพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานได้ จึงนำเอาไขมันและกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทน ทำให้ร่างกายซูบผอมลงอย่างรวดเร็ว

 

 ประเภทของเบาหวาน (ตามลักษณะอาการ)

 

     แพทย์จีนจะวินิจฉัยอาการเบาหวานของผู้ป่วย โดยอาศัยวิธีการหลัก 4 วิธี คือ การสังเกต การดมและฟัง การซักประวัติ และการคลำชีพจร จากการวินิจฉัยโดย 4 วิธีหลักนี้ทำให้สามารถแบ่งผู้ป่วยตามอาการที่แสดงออกมาได้เป็น

3 ประเภทหลัก ได้แก่

 

1 กลุ่มผู้ที่มีอาการกระหายน้ำบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนบน ได้แก่ ปอด ซานเจียว และช่องไฟธาตุส่วนบน

มีความแห้งจากความร้อนสะสม

 

2 กลุ่มผู้ที่มีอาการหิวบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนกลาง ได้แก่ กระเพาะอาหาร ม้าม จงเจียว ช่องไฟธาตุส่วนกลาง มีความร้อนสะสม

 

3 กลุ่มผู้ที่มีอาการปัสสาวะมากและบ่อย โดยมีสาเหตุมาจากอวัยวะส่วนล่าง ได้แก่ ไต เซี่ยเจียว ช่องไฟธาตุส่วนล่าง

มีธาตุเย็นพร่อง

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวาน

 

     สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเบาหวานในทรรศนะแพทย์แผนจีนนั้น เกิดจากการที่ภาวะร่างกายพื้นฐานมีภาวะยินพร่อง โดยมีปัจจัยร่วม ได้แก่

 

1 การทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารรสหวาน มัน เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทำให้กระเพาะอาหารและม้ามทำงานผิดปกติ เกิดการสะสมความร้อน และสูญเสียสารน้ำ

 

2 จิตใจที่เสียสมดุล มีความเครียดสูง ความอดกลั้นทางอารมณ์จะทำให้เกิดไฟสะสมในร่างกาย เกิดความร้อนในปอดและกระเพาะอาหาร ทำให้สูญเสียยินและสารน้ำ

 

3 เพศสัมพันธ์ที่มากเกินควร ทำให้สูญเสียยินและสารจิง จึงทำให้ร่างกายเกิดไฟจากภาวะพร่อง ไตพร่อง ปอดแห้ง และกระเพาะอาหารร้อน ซึ่งเป็นอาการของเบาหวาน

 

 การดูแลรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพรจีน

 

     การรักษาเบาหวานในทางการแพทย์แผนจีน จะมุ่งเน้นไปในการปรับสมดุลของร่างกายเป็นหลัก เพื่อฟื้นฟูอวัยวะต่าง ๆ ให้กลับมาทำงานเป็นปกติ โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมยิน สร้างสารน้ำ ขจัดแห้ง ขับความร้อน และขับพิษเป็นหลัก โดยมีสมุนไพรจีนเชิงเดี่ยวที่โดดเด่นในการรักษาเบาหวาน ดังเช่น

ถังเช่า - ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น และจัดการน้ำตาลในร่างกายได้ดีขึ้น 

 

เจียวกู่หลาน - ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เสริมการทำงานของอวัยวะร่างกายให้ผลิตอินซูลินได้ดี ช่วยบำรุงร่างกาย และป้องกันอาการแทรกซ้อน

 

ใบหม่อน - ลดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากมีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

 

เห็ดหลินจือแดง - มีสารช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน ช่วยบำรุงตับอ่อน ช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้น และป้องกันสารพิษที่จะเข้ามาทำลายตับ

 

โกจิเบอร์รี่ - ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด บำรุงสายตาที่มีปัญหาสืบเนื่องจากโรคเบาหวาน และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

 

สมุนไพรตำรับ “ระบบตับ-เบาหวาน”

 

     สมุนไพรตำรับ “ระบบตับ-เบาหวาน” จะมุ่งเน้นบำรุงตับ, ตับอ่อน และถุงน้ำดี ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสรรพคุณในการปรับสมดุลระดับน้ำตาลในกระแสโลหิต ช่วยปรับสมดุลพลังลมปราณและโลหิต ช่วยส่งเสริมการเผาผลาญและนำไปใช้ในส่วนของน้ำตาลส่วนเกินในร่างกาย ช่วยบำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย และช่วยบำรุงกำลัง ให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวย

     นอกจากนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นร่วมกับการรักษาด้วย อาทิเช่น เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม งดอาหารจำพวกแป้ง ดื่มน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน