พจ.ชายกำแพง วิฑูรรัตน์

แผนก 

อายุรกรรม

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาล Longhuo
โรงพยาบาล Shuguang
โรงพยาบาล Kunshan

จันทร์ พุธ ศุกร์

ปราชญา ( สาขาบางใหญ่ )

ประวัติการทำงาน

คลินิกเอกชนหลายแห่ง

โรงพยาบาลห้วยพลู

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 743

:

:

:

:

พจ.รัญชนา ตั้งมั่นเจริญสุข

ความงาม

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

หัวเฉียวคลินิกการแพทย์แผนจีน

เทียนฟ้ามูลนิธิ

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลตี้ชี ประเทศจีน

จันทร์-เสาร์

ปราชญา (สาขาบางใหญ่)

ประวัติการทำงาน

ปราชญา คลินิก

คลินิกเอกชนหลายแห่ง

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 1412

แผนก 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

พจ.ปณิชา วรพรชัย

อายุรกรรม

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

หัวลำโพง

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 1186

แผนก 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

จันทร์-พุธ

โรงพยาบาลซื่อจงอี, โรงพยาบาลคุนซาน
โรงพยาบาลสู่กวง, คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว, โรงพยาบาลดอนตูม
มูลนิธิเทียนฟ้า

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

ประวัติการทำงาน

ความงาม

ปราชญา (สาขาบางใหญ่)

ปราชญา คลินิก

คลินิกเอกชนหลายแห่ง

อายุรกรรม

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน