พจ.ชายกำแพง วิฑูรรัตน์

เชี่ยวชาญด้าน 

ฝังเข็ม

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาล Longhuo
โรงพยาบาล Shuguang
โรงพยาบาล Kunshan

จันทร์ พุธ ศุกร์

ปราชญา ( สาขาบางใหญ่ )

ประวัติการทำงาน

คลินิกเอกชนหลายแห่ง

โรงพยาบาลห้วยพลู

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 743

:

:

:

:

พจ.วลีย์พัชญ์ ปิยะเดชโภคิน

ฝังเข็ม ครอบแก้วทุยหนา รมยา ยาจีน

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

โรงพยาบาล DiQi
โรงพยาบาล LongHuo
โรงพยาบาล KunShan
โรงพยาบาล ShangHaiShiZhongYi

จันทร์-เสาร์

ตามร้านยาตัวแทน

ประวัติการทำงาน

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 1185

เชี่ยวชาญด้าน 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

พจ.ปณิชา วรพรชัย

อายุรกรรมและฝังเข็ม

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

หัวลำโพง

เลขที่ใบอนุญาติ : พจ. 1186

เชี่ยวชาญด้าน 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

จันทร์-พุธ

โรงพยาบาลซื่อจงอี, โรงพยาบาลคุนซาน
โรงพยาบาลสู่กวง, คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว, โรงพยาบาลดอนตูม
มูลนิธิเทียนฟ้า

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

ประวัติการทำงาน

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน