Keyword

 

คำหลัก

 

1.ยาสมุนไพรจีน  (480) 

2.สมุนไพรจีนโบราณ (140)

3.ยาจีน  (600) 

4.ตำรับ  (880)

5.ร้านขายยาจีน (390)

 

คำรอง

 

6.ร้านยาจีน (320)

7.สมุนไพรจีน  (1,300) 

8.สมุนไพร ต้นตำรับ (20)

9.สมุนไพรบํารุงร่างกาย  (260) 

10.สูตรสมุนไพร (110) 

11.แพทย์ฝังเข็ม (40)

12.แพทย์แผนจีน (1,600)

13.หมอจีนฝังเข็ม (30)

14.สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย  (720) 

15.สมุนไพรรักษาเบาหวาน   (900) 

16.ลดความดัน  (900) 

17.ลดคอเลสเตอรอล  (880)

18.ไขมันเกาะตับ (800)

19.ยาจีนบํารุงร่างกาย (170)

20.ยาจีนบํารุงไต (90)

21.ยาจีนปรับสมดุลร่างกาย (50)

22.ยาจีนสมุนไพร (10)

23.ยาแก้โรคไต    (110) 

24..ยาแก้เบาหวาน   (390) 

25.ยารักษาเบาหวาน   (590) 

26.อาหารเสริมสมุนไพร (90)

27.อาหารเสริมบำรุงไต (170)

28.อาหารเสริมลดความดัน (210)

29.อาหารเสริมบำรุงสายตา (880)

30.อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน (170)

31.อาหารเสริมผู้ป่วยโรคไต (260)

32.อาหารเสริมลดไขมันในเลือด (320)

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน