ปราชญาคลินิกแพทย์แผนจีน

ปราชญาคลินิกแพทย์แผนจีน

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี มีจุดประสงค์เพื่อรักษาสมดุล

ของพลังชีวิตโดยมีองค์ประกอบหลักคือ การวินิจฉัยหรือการบอกโรค

การรักษาด้วยการทำหัตถการ (ฝังเข็ม นวดกดจุด การรมยา ครอบแก้ว) และ การใช้ยาสมุนไพร

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข

บริการของปราชญาคลินิก

ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา

ติดเม็ดแม่เหล็กที่ใบหู การนวดทุยหนา

สมุนไพรจีน

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

     เป็นวิธีการรักษาโดยยึดหลักของเส้นลมปราณจีนทั้ง 14 เส้น

หลักแพทย์แผนจีนเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยการทำงาน

ของธาตุทั้ง 5 ที่สอดประสานกันผ่านการหล่อเลี้ยงของเส้นลมปราณ

เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

     หากร่างกายเสียสมดุล สามารถแก้ได้ด้วยการปรับพลังงานในเส้น

ลมปราณประจำอวัยวะนั้นๆ หรือ ปรับทิศทางที่เส้นลมปราณวิ่งผ่าน

เป็นการนำสารอาหารเลือดและพลังงานไปแก้ไขซ่อมแซมบริเวณนั้นๆ

ผ่านช่องทางเส้นลมปราณ

     การฝังเข็มเหมาะกับการรักษาโรคหลายโรค กลุ่มที่นิยมคือ กลุ่ม

อาการปวด ประจำเดือนผิดปกติ นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ ไมเกรน

อัมพาตใบหน้า และอื่นๆ

"การฝังเข็ม"

"การรมยา"

     การรมยาเป็นการใช้สมุนไพรที่จุดติดไฟวางไว้ตามจุดฝังเข็ม

บนร่างกายเพื่อบำรุงและอุ่นเส้นลมปราณ เหมาะต่อโรคที่เกิด

จากความเย็น เช่น ท้องเสีย อาการปวดกล้ามเนื้อ อาการปวด

ประจำเดือน ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม และในผู้สูงอายุสามารถช่วย

บำรุงอวัยวะจุดต่างๆ ตามเส้นลมปราณได้อีกด้วย

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

"การครอบแก้ว"

      เป็นวิธีการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดของ

กล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ และหลัง หรือมัดกล้ามเนื้อ

ต่างๆ ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย กระตุ้นการไหล

เวียนของโลหิต ปรับสมดุลร่างกาย และยังมีส่วน

ช่วยในการลดสิวจากพิษร้อน ลดอาการไอ และ

ลดน้ำหนัก

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

ป๋าก้วน คือ การครอบแก้วแบบวางแก้วค้างไว้บริเวณหลัง ประมาณ 5 - 10 นาที 

เหมาะสำหรับ : ผู้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น คอ บ่า ไหล่ ปวดบั้นเอว อาการไหล่ติด นอนตกหมอน

ขับพิษร้อน ขับความชื้นในร่างกาย รักษาสิว เป็นต้น

โจ่วก้วน คือ การครอบแก้วแบบเคลื่อนแก้วไปตามจุดลมปราณของร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปรับสมดุลในร่างกาย

เหมาะสำหรับ : ผู้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น คอ บ่า ไหล่ ปวดบั้นเอว อาการไหล่ติด นอนตกหมอน ขับพิษร้อน ขับความชื้นในร่างกาย รักษาสิว เป็นต้น

ส่านก้วน คือ การครอบแก้วแบบดึงเร็ว หลังจากครอบแก้วแล้วจะต้องรีบดึงแก้วออก ทำซ้ำแบบนี้ไปจนครบเวลา มักนิยมทำบนใบหน้าเพื่อไม่ให้เกิดรอยจ้ำเลือด

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาโรคใบหน้าเบี้ยว กล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่มีแรง เป็นต้น

ซือเซียวะป๋าก้วน คือ การครอบแก้วแบบปล่อยเลือด เป็นการใช้หัวเข็มสะกิดตามจุดฝังเข็มให้เลือดออกหลังจากนั้นจึงครอบแก้วลงไปเพื่อระบายความร้อนในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอด รอยฟกช้ำตามร่างกาย

หลิวเจินป๋าก้วน คือ การครอบแก้วควบคู่กับการฝังเข็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฝังเข็ม โดยหลังจากฝังเข็ม

แล้ว จึงครอบแก้วลงไปอีกทีโดยให้เข็มที่ฝังอยู่จุดศูนย์กลางของแก้ว วางไว้ประมาณ 5 – 10 นาที จึงเอาแก้วและ

ถอนเข็มออก

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาไมเกรน ปวดต้นคอ นอนตกหมอน ปวดบ่า ไหล่ติด ปวดบั้นเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า ข้อเท้าเคล็ด ปวดประจำเดือนเป็นต้น

"การกัวซา" 

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

     (กัว คือการขูด, ซา คือรอยจ้ำขึ้นคล้ายเม็ดทราย) วิธีการนำหิน

หยก หรือเขาสัตว์ที่ไม่คม มาขูดในบริเวณหลังหรือบริเวณที่ป่วย

เพื่อช่วยเปิดรูขุมขน ขับสารพิษ ระบายร้อน เป็นภูมิปัญญาที่ใช้

ต่อๆ กันมาเพื่อช่วยลดไข้ แก้โรคหวัด ปัจจุบันนิยมนำมประยุกต์

ใช้กับด้านความงาม ทำหน้าเรียว หน้าใส แบบธรรมชาติ

"การกดจุดที่หู หรือการติดแม่เหล็กที่ใบหู"

     การกดจุดที่หู คือการกระตุ้นจุดฝังเข็มบนผิวหูด้านนอกเพื่อ

วินิจฉัยและรักษาร่างกาย
     สามารถทำได้ทั้งการฝังเข็มที่หู แปะเมล็ดสมุนไพรที่หูด้วยเทปกาว

โดยใช้การกดคลึงเบาๆ เมล็ดเหล่านี้จะไปกระตุ้นจุดบนใบหูในจุดที่

สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

     การกระตุ้นจุดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ทำงานของอวัยวะภายในและโครงสร้างของร่างกายได้

"ทุยหนา"

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

     เป็นศาสตร์การนวดของแผนจีน จะใช้วิธีการกด การคลึง การถู

การบีบ การดีด หรือการกลิ้งไปตามจุดต่างๆ ของเส้นลมปราณ

บนร่างกาย เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีและมีสรรพคุณในการรักษาโรคที่

แตกต่างกัน 
     โรคที่เหมาะแก่การนวดทุยหนา ได้แก่ ปวดหัว ไมเกรน ปวดต้นคอ

คอตกหมอน ปวดบ่า ไหล่ติด ปวดเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปวดเข่า ข้อเท้าเคล็ด เป็นต้น

"ยาสมุนไพรจีน"

     แพทย์แผนจีนมักใช้สมุนไพรในการรักษาปรับสมดุล

ภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักของทฤษฎีปัญจธาตุและ

ทฤษฎี หยิน-หยาง ผ่านการวินิจฉัยทั้งการแมะจับชีพจร

การสอบถาม และการสังเกตอาการ สร้างเป็นตำรับสมุนไพรคลายเครียด ที่เหมาะสมกับบุคคลหรือโรคนั้นๆ เกิดการรังสรรค์ยาสมุนไพรที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย รับประทานง่าย และรักษาอาการได้ตรงจุด


     ตำรับยาสมุนไพรของปราชญาคลินิก เป็นภูมิปัญญา

การรักษาด้วยศาสตร์แผนจีนดั้งเดิม และได้มีการคิดค้น

สูตรตำรับที่หลากหลาย เพื่อการบำรุงรักษา ครอบคลุม

ทุก ระบบอวัยวะภายในร่างกาย มุ่งเน้นการบำรุงรักษาที่

ต้นเหตุ เป็นการรักษาที่ได้ผลแบบยั่งยืน

บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |
บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |
บริการ ฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว กัวซา นวดทุยหนา |

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติยาวนาน

กว่า 5000 ปี มีจุดประสงค์เพื่อรักษาสมดุล

ของพลังชีวิตโดยมีองค์ประกอบหลักคือ

การวินิจฉัยหรือการบอกโรคการรักษา

ด้วยการทำหัตถการ (ฝังเข็ม นวดกดจุด

การรมยา ครอบแก้ว) และ การใช้ยาสมุนไพร

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ

ปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข

      เป็นวิธีการรักษาโดยยึดหลักของเส้นลม

ปราณจีนทั้ง 14 เส้น หลักแพทย์แผนจีนเชื่อว่า

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยการทำงาน

ของธาตุทั้ง5 ที่สอดประสานกันผ่านการหล่อเลี้ยง

ของเส้นลมปราณ เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

     หากร่างกายเสียสมดุล สามารถแก้ได้ด้วยการ

ปรับพลังงานในเส้นลมปราณประจำอวัยวะนั้นๆ หรือ

ปรับทิศทางที่เส้นลมปราณวิ่งผ่านเป็นการนำสาร

อาหารเลือดและพลังงานไปแก้ไขซ่อมแซมบริเวณ

นั้นๆ ผ่านช่องทางเส้นลมปราณ

     การฝังเข็มเหมาะกับการรักษาโรคหลายโรค

กลุ่มที่นิยมคือ กลุ่มอาการปวด ประจำเดือนผิด

ปกติ นอนไม่หลับ ภมิแพ้ ไมเกรน อัมพาตใบหน้า

และอื่นๆ

       การรมยาเป็นการใช้สมุนไพรที่จุดติดไฟวางไว้

ตามจุดฝังเข็มบนร่างกายเพื่อบำรุงและอุ่นเส้น

ลมปราณ เหมาะต่อโรคที่เกิดจากความเย็น เช่น

ท้องเสีย อาการปวดกล้ามเนื้อ อาการปวด

ประจำเดือน ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม และในผู้สูง

อายุสามารถช่วยบำรุงอวัยวะจุดต่างๆตามเส้น

ลมปราณได้อีกด้วย

       (กัว คือการขูด, ซา คือรอยจ้ำขึ้นคล้ายเม็ด

ทราย) วิธีการนำหินหยก หรือเขาสัตว์ที่ไม่คม มา

ขูดในบริเวณหลังหรือบริเวณที่ป่วย เพื่อช่วยเปิดรู

ขุมขน ขับสารพิษ ระบายร้อน เป็นภูมิปัญญาที่ใช้

ต่อๆกันมาเพื่อช่วยลดไข้ แก้โรคหวัด ปัจจุบัน

นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับด้านความงาม ทำหน้า

เรียว หน้าใส แบบธรรมชาติ

"การกดจุดที่หู หรือ

การติดแม่เหล็กที่ใบหู"

       การกดจุดที่หู คือการกระตุ้นจุดฝังเข็มบนผิวหู

ด้านนอกเพื่อวินิจฉัยและรักษาร่างกายสามารถ

ทำได้ทั้งการฝังเข็มที่หู แปะเมล็ดสมุนไพรที่หูด้วย

เทปกาวโดยใช้การกดคลึงเบาๆ เมล็ดเหล่านี้จะไป

กระตุ้นจุดบนใบหูในจุดที่ สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ

ในร่างกาย 

   การกระตุ้นจุดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการทำงานของอวัยวะภายในและโครงสร้างของ

ร่างกายได้

       เป็นศาสตร์การนวดของแผนจีน จะใช้วิธี

การกด การคลึง การถู การบีบ การดีด หรือการ

กลิ้งไปตามจุดต่างๆ ของเส้นลมปราณบร่างกาย

เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีและมีสรรพคุณในการ

รักษาโรคที่แตกต่างกัน 
     โรคที่เหมาะแก่การนวดทุยหนา ได้แก่ ปวดหัว

ไมเกรน ปวดต้นคอ คอตกหมอน ปวดบ่า ไหล่ติด

ปวดเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า

ข้อเท้าเคล็ด เป็นต้น

       แพทย์แผนจีนมักใช้สมุนไพรในการรักษา

ปรับสมดุลภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักของ

ทฤษฎีปัญจธาตุและทฤษฎี หยิน-หยาง ผ่านการ

วินิจฉัยทั้งการแมะจับชีพจร การสอบถาม และ

การสังเกตอาการ สร้างเป็นตำรับสมุนไพรที่เหมาะ

สมกับบุคคลหรือโรคนั้นๆ เกิดการรังสรรค์ยา

สมุนไพรที่มีกรรมวิธี การผลิตที่ทันสมัย รับประทานง่าย

และรักษาอาการได้ตรงจุด


       ตำรับยาสมุนไพรของปราชญาคลินิก เป็น

ภูมิปัญญา การรักษาด้วยศาสตร์แผนจีนดั้งเดิม

และได้มีการคิดค้นสูตรตำรับที่หลากหลาย เพื่อ

การบำรุงรักษา ครอบคลุมทุก ระบบอวัยวะภายใน

ร่างกาย มุ่งเน้นการบำรุงรักษาที่ต้นเหตุ เป็นการ

รักษาที่ได้ผลแบบยั่งยืน

ป๋าก้วน คือ การครอบแก้วแบบวางแก้วค้างไว้

บริเวณหลัง ประมาณ 5-10นาที 

เหมาะสำหรับ : ผู้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

เช่น คอ บ่า ไหล่ ปวดบั้นเอว อาการไหล่ติด

นอนตกหมอน ขับพิษร้อน ขับความชื้นในร่างกาย

รักษาสิว เป็นต้น

โจ่วก้วน คือ การครอบแก้วแบบเคลื่อนแก้วไป

ตามจุดลมปราณของร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้น

การไหลเวียนของเลือดและปรับสมดุลในร่างกาย

เหมาะสำหรับ : ผู้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

เช่น คอ บ่า ไหล่ ปวดบั้นเอว อาการไหล่ติด นอน

ตกหมอน ขับพิษร้อน ขับความชื้นในร่างกาย

รักษาสิว เป็นต้น

ส่านก้วน คือ การครอบแก้วแบบดึงเร็ว หลังจาก

ครอบแก้วแล้วจะต้องรีบดึงแก้วออก ทำซ้ำแบบนี้

ไปจนครบเวลา มักนิยมทำบนใบหน้าเพื่อไม่ให้เกิด

รอยจ้ำเลือด

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาโรคใบหน้าเบี้ยว

กล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่มีแรง เป็นต้น

ซือเซียวะป๋าก้วน คือ การครอบแก้วแบบปล่อย

เลือด เป็นการใช้หัวเข็มสะกิดตามจุดฝังเข็มให้

เลือดออกหลังจากนั้นจึงครอบแก้วลงไปเพื่อ

ระบายความร้อนในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพใน

การรักษา

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอด

รอยฟกช้ำตามร่างกาย

หลิวเจินป๋าก้วน คือ การครอบแก้วควบคู่กับ

การฝังเข็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฝังเข็ม

โดยหลังจากฝังเข็มแล้ว จึงครอบแก้วลงไปอีกที

โดยให้เข็มที่ฝังอยู่จุดศูนย์กลางของแก้ว วางไว้

ประมาณ 5–10 นาที จึงเอาแก้วและถอนเข็มออก

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรักษาไมเกรน ปวด

ต้นคอ นอนตกหมอน ปวดบ่า ไหล่ติด ปวด

บั้นเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวด

เข่า ข้อเท้าเคล็ด ปวดประจำเดือนเป็นต้น

 

      เป็นวิธีการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ และหลัง หรือมัดกล้ามเนื้อต่างๆ ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ปรับสมดุลร่างกาย และยังมีส่วนช่วยในการลดสิวจากพิษร้อน ลดอาการไอ และลดน้ำหนัก

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน